Call Now

"Prof Al" ընկերությունը "Storaket Architectural Studio"-ի հետ միասին մասնակցեցին WCIT 2019 Yerevan-ում, Lets use technology to save nature յուրահատուկ տաղավարով։

Տեխնոլոգիաների դարում, ինչպես երբեք, անհրաժեշտ է պահպանել և արժևորել բնությունը:

WCIT 2019

"Prof Al" ընկերությունը "Storaket Architectural Studio"-ի հետ միասին մասնակցեցին WCIT 2019 Yerevan...

Lets use technology to save nature

Read Now

Արմեն Սարգսյան-«Պրոֆ Ալ» ընկերության գլխավոր դիզայներ

Մասնագիտության հետքերով՝ «Պրոֆ Ալ»

Մասնագիտության հետքերով՝ «Պրոֆ Ալ»

Ընկերության գլխավոր դիզայներ Արմեն Սարգսյանի կարիերայի ամենաստեղծագործ տարիների սկիզբը ազդարարվեց 2006 թվականին:

Read Now

Արսեն Հարությունյան` կահույքի արտադրամասի ղեկավար

«Պրոֆ Ալ»-ի թիմում՝ հիմնադրման օրվանից

«Պրոֆ Ալ»-ի թիմում՝ հիմնադրման օրվանից

Արսեն Հարությունյան` կահույքի արտադրամասի ղեկավար

Read Now

New Challenge

ProfEye Challenge

ProfEye Challenge

Մամուլի շենք

Read Now

.

«ՊՐՈՖ ԱԼ» ընկերությունն ազատվեց ներմուծման մաքսատուրքից:

«ՊՐՈՖ ԱԼ» ընկերությունն ազատվեց ներմուծման մաքսատուրքից:

Forbo 898 Euroclean Longlife polymer mastic gloss. (10l.)

Forbo

Euroclean Longlife 898 polymer paste

Best cleaning and care for coatings

Read Now

Thonet No. 18 Dining Chair

Fameg

Curved lines and the history of the legendary furniture

To this day, we uninterruptedly carry on with production of bent furniture, launched in 1881

Read Now

Flotex Colour is a comprehensive flocked flooring range of textile designs

Forbo

New world of textile floor coverings!

Forbo will enhance any interior whilst our precision-driven manufacturing process ensures high quality & performance.

Read Now

"Prof Al" ընկերությունը "Storaket Architectural Studio"-ի հետ միասին մասնակցեցին WCIT 2019 Yerevan...

WCIT 2019

Lets use technology to save nature

Read Now

Մասնագիտության հետքերով՝ «Պրոֆ Ալ»

Read Now

Արմեն Սարգսյան-«Պրոֆ Ալ» ընկերության գլխավոր դիզայներ

Մասնագիտության հետքերով՝ «Պրոֆ Ալ»

«Պրոֆ Ալ»-ի թիմում՝ հիմնադրման օրվանից

Read Now

Արսեն Հարությունյան` կահույքի արտադրամասի ղեկավար

«Պրոֆ Ալ»-ի թիմում՝ հիմնադրման օրվանից

ProfEye Challenge

ProfEye Challenge

New Challenge

Read Now

«ՊՐՈՖ ԱԼ» ընկերությունն ազատվեց ներմուծման մաքսատուրքից:

«ՊՐՈՖ ԱԼ» ընկերությունն ազատվեց ներմուծման մաքսատուրքից:

.

Read Now

Euroclean Longlife 898 polymer paste

Read Now

Forbo 898 Euroclean Longlife polymer mastic gloss. (10l.)

Forbo

Curved lines and the history of the legendary furniture

Read Now

Thonet No. 18 Dining Chair

Fameg

New world of textile floor coverings!

Forbo

Flotex Colour is a comprehensive flocked flooring range of textile designs

Read Now